Fiscaal Recht

Fiscaal recht heeft betrekking op de heffing en de invordering van belastingen, onder andere ten aanzien van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erfbelasting. In verreweg de meeste gevallen heeft u van doen met de belastingdienst. Veel voorkomende kwesties:

  • Er is aan u een te hoge aanslag opgelegd;
  • De belastingdienst heef u een boete opgelegd;
  • De belastingdienst gaat een boekenonderzoek instellen;
  • U bent aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV;
  • De FIOD doet een onderzoek;
  • U heeft een dwangbevel ontvangen of er wordt beslag gelegd;
  • Vrijwillige inkeerprocedure.

 

De werkzaamheden op fiscaal gebied zijn zeer uiteenlopend. In alle gevallen wordt er naar gestreefd om uw belastingpositie zo gunstig mogelijk te krijgen. Behalve een beoordeling van de materiƫle belastingheffing, wordt ook aandacht geschonken aan de opgelegde boete.

 

INVORDERINGSRECHT
De belastingdienst heeft zowel fiscale als civielrechtelijke mogelijkheden om een belastingschuld in te vorderen. Denk daarbij aan dwanginvordering, beslaglegging, executieverkoop of de aanvraag van faillissement. Tijdig ingrijpen is hier het devies.

 

FISCAAL STRAFRECHT
Bij verdenking van belastingfraude of een ander strafbaar feit, krijgt u met de FIOD te maken. Het is van groot belang om zo spoedig mogelijk uw advocaat te raadplegen. Het begin van een onderzoek is immers zeer belangrijk voor het vervolg. Een (onjuiste) verklaring kan u naderhand nog veel last bezorgen.
Weet u bijvoorbeeld welke informatie u dient te verstrekken aan de belastingdienst of aan de FIOD? Met welk soort onderzoek heeft u te maken? Het is van belang om te weten wat uw rechten en plichten zijn.

 

Een advocaat-belastingkundige kan u in bovenstaande gevallen de vereiste bijstand geven.

Contact

Meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.