Civiel Recht

VERBINTENISSENRECHT
Afspraken maken doen we nagenoeg dagelijks en dat geeft in veel gevallen rechten en plichten, ook in juridische zin. Verreweg de meeste van die afspraken leveren nimmer een probleem op. Indien u echter toch een keer met een probleem of een geschil te maken krijgt, dan is het zaak om tijdig maatregelen te nemen. U voorkomt daarmee dat u rechten verspeelt en u kunt tijdig uw positie bepalen en zo mogelijk verbeteren. Bekende verbintenissen komen bijvoorbeeld voort uit onrechtmatige daad, consumentenrecht, kooprecht, arbeidsrecht en huurrecht.

 

ARBEIDSRECHT
Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Recent is het arbeidsrecht behoorlijk gewijzigd en het rechtsgebied is altijd in beweging. Werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • Adviseren bij conflicten of overtreding van bijvoorbeeld concurrentie- of relatiebeding;
 • Advies en bijstand rondom ontslag en ontslagvergoedingen.

 

HUURRECHT
Binnen het huurrecht zijn vele spelregels te onderscheiden. Allereerst is er verschil tussen verhuur van roerende en onroerende zaken. Bij onroerende zaken kunt u denken aan woningen, bedrijfsruimten of winkelruimte. Bij roerende zaken kunt u denken aan auto’s, gereedschappen, vaartuigen etc.. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke regelgeving. Geschillen doen zich vaak voor ten aanzien van de huurprijs, oplevering, onderhoud, schade of opzegging. Om (verder) nadeel te voorkomen is het zaak om snel en passend in te grijpen. Indien u al in een vroeg stadium contact zoekt, kan vaak nog preventief opgetreden worden. Dit onder de noemer: voorkomen is beter dan genezen.

 

ONDERNEMINGSRECHT
Bij het ondernemen spelen overeenkomsten en contracten een belangrijke rol. Bij het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten en contracten wordt dan ook de basis gelegd voor een goede juridische omgeving. Daarnaast kan ik u adviseren en voor u als ondernemer als klankbord fungeren. Om u een indruk te geven waarbij ik u kan adviseren heb ik de onderstaande lijst met voorbeelden opgesteld:

 • Overeenkomsten met opdrachtgevers of leveranciers;
 • Algemene voorwaarden;
 • Franchiseovereenkomsten;
 • Keuze voor de ondernemingsvorm;
 • Oprichting van een bedrijf;
 • Overeenkomsten van samenwerking of overname;
 • Koopovereenkomsten aandelen;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Geschillen tussen bijvoorbeeld vennoten in een V.O.F. of maatschap;
 • Uitkoop van een mede-aandeelhouder;
 • Ontbinding van een vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap, alsmede vereffening van het vermogen.

Contact

Meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.