Bestuursrecht

Het bestuursrecht komt u tegen in het verkeer tussen de burger en de overheid. De overheid is een machtig instituut dat veelal beschikt over meer kennis en faciliteiten dan de gemiddelde burger. Het bestuursrecht voorziet in de nodige spelregels en waarborgen om een eerlijke behandeling te waarborgen. Uw advocaat weet de weg in dit bestuursrecht en is op de hoogte van de mogelijkheden en van uw rechten.

 

Ingeval van geschillen met de overheid bestaat veelal de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. De termijnen hiervoor zijn kort en het laten verlopen daarvan kan ernstig nadeel brengen in uw situatie.

 

Het bestuursrecht speelt onder andere een rol bij:

  • Sociale zekerheid;
  • Subsidies;
  • Ruimtelijke ordening;
  • Bestuurlijke boete;
  • Toeslagen;
  • Studiefinanciering;
  • Rijbewijskwesties.

Contact

Meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.