Advocaat

mrGubbels is een initiatief van Jeroen Gubbels. Ik ben in 1997 afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht, met een specialisatie in het fiscaal recht. Vervolgens ben ik vele jaren werkzaam geweest als fiscaal jurist in de mkb-praktijk. In die hoedanigheid heb ik als adviseur vele ondernemingen, ondernemers en particulieren bijgestaan in hun fiscale en juridische aangelegenheden. De toename van civiel juridische kwesties en de brede juridische interesse hebben geleid tot een verdieping civiel recht aan de Universiteit Maastricht. Na het succesvol afronden daarvan ben ik als advocaat en belastingkundige werkzaam.

 

Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar het fiscaal recht, het ondernemingsrecht en het algemeen civiel recht.
De fiscale praktijk omvat onder andere advisering en begeleiding bij reorganisatie, bedrijfsopvolging of aan- en verkoop van ondernemingen. Verder voer ik regelmatig bezwaarprocedures bij de belastingdienst en beroepsprocedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Ook de begeleiding van een (boeken)onderzoek door de belastingdienst of een onderzoek door de FIOD is onderdeel van de fiscaal-juridische dienstverlening.
Het fiscale recht kan op veel punten niet los worden gezien van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht. De verworven kennis en ervaring op het gebied van het fiscale recht komt goed van pas op het terrein van ondernemingsadvisering in de breedste zin van het woord.
De civiele praktijk betreft met name verbintenissenrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Geschillen ontstaan in de regel doordat een van de contractspartijen zijn afspraken niet of niet behoorlijk nakomt, danwel dat werkgever-werknemer of huurder-verhuurder niet meer door een deur kunnen. In zulke gevallen is het zaak om de juridische positie en de mogelijke oplossingen in beeld te brengen.

 

Ten aanzien van zulke civielrechtelijke zaken is doorprocederen tot het bittere end lang niet altijd de beste oplossing. Het resultaat in een dergelijke zaak dient altijd afgewogen te worden tegen de kosten en de tijd die een juridische procedure in beslag neemt. Als procederen onvermijdelijk is, dan kunt u er op vertrouwen dat uw zaak bij mij in goede handen is.

 

Van nature ben ik praktisch en oplossingsgericht ingesteld. Mijn ervaring en oog voor feiten, in combinatie met een scherp brein en een nuchtere kijk, zorgen ervoor dat ik uw belangen optimaal kan behartigen. Ik sta u dan ook graag bij in uw juridische uitdaging.

 

Kijkt u voor meer informatie gerust verder op deze website.

 

Mr. Gubbels is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact

Meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op.